www.gcc.ro Web analytics

Politică confidențialitate și cookie

gcc

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Va asiguram ca respectam confidentialitatea datelor dvs. si de aceea noi GCC FILM WORLDWIDE S.R.L., numit in continuare GCC FILM WORLDWIDE, ne angajam sa protejam orice informatii care identifica sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectam, le prelucram si/sau la care avem acces.

Modul in care sunt colectate, procesate si partajate informatiile cu caracter personal depinde de scopurile si temeiurile legale in baza carora se face colectarea si prelucrarea lor, precum si de consimtamantul specific acordat in acest sens de catre dvs.

Acest site, https://gcc.ro este furnizat si administrat de GCC FILM WORLDWIDE S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Strada Cronicarilor nr 8, Tel: +40-721674860 , email: office@gcc.ro

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protectia datelor cu caracter personal (denumita in continuare „Politica”) vrem sa ne asiguram ca aveti acces la o informare adecvata cu privire la colectarea si procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informatii asupra carora avem obligatia sa va informam, asa cum prevad reglementarile in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal, incluzand Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulati on (“GDPR”).

Aceasta Politica poate fi completata cu alte informatii furnizate de catre noi, precum si cu alti termeni si conditii care se aplica in acest website sau fata de care v-ati dat consimtamantul prin interactionarea cu noi.

Recomandarile dumneavoastra sunt intotdeauna binevenite.

Ce date prelucram?

In vederea comunicarii de materiale in scop de marketing, sunteti de acord sa ne incredintati date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume si prenume, numar de telefon.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului precizat in aceasta politica.

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a va transmite informatii comerciale si materiale in scop de marketing (e.g. informari cu privire la produsele dezvoltate, oferte, felicitari cu ocazia sarbatorilor, alte informari in legatura cu furnizarea produselor, etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul consimtamantului dvs. in acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor).

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de GCC FILM WORLDWIDE. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terte persoane.

Care sunt drepturile dvs. retragerea consimtamintelor si dezabonarea?

Dumneavoastra aveti o serie de drepturi in conformitate cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe si includ derogari, fapt pentru care este recomandat sa cititi legislatia aferenta precum si directivele emise de catre autoritatile competente pentru a obtine explicatii complete cu privire la aceste drepturi. In caz contrar, puteti gasi un rezumat al drepturilor dvs. in sectiunea de mai jos.

Dreptul la accesarea datelor. Aveti dreptul de a obtine confirmarea ca datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de catre noi. In plus, aveti dreptul sa obtineti informatii mai detaliate in ce priveste datele personale stocate si in ce priveste procesarea lor de catre noi si, in anumite circumstante, aveti dreptul sa obtineti o copie a acestor date personale.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor personale incorecte si, tinand cont de scopul in care ele sunt procesate, sa solicitati completarea datelor personale care lipsesc.

Dreptul la stergerea datelor. In anumite cazuri aveti dreptul la stergerea datelor dvs. personale fara intarzieri nejustificate. Aceste circumstante includ: i) atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; ii) atunci cand va retrageti consimtamantul pentru procesarea pe baza de consimtamant; iii) atunci cand procesarea este in scopuri de marketing direct si; iv) atunci cand datele personale au fost procesate fara respectarea legislatiei in vigoare. Totusi, exista anumite derogari generale de la dreptul de stergere a datelor. Aceste derogari generale includ cazurile in care procesarea este necesara: i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si informare; ii) pentru indeplinirea obligatiilor legale sau; iii) pentru stabilirea, exercitarea si apararea revendicarilor legale.

Dreptul la restrictionarea procesarii. In anumite cazuri aveti dreptul la restrictionarea procesarii datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restrictionata, noi putem continua sa stocam datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci cand: i) avem consimtamantul dvs.; ii) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale; iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; iv) din considerente importante care vizeaza interesul public.

Dreptul la portabilitatea datelor. In masura in care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimtamantul dvs. si aceasta procesare este realizata prin mijloace automatizate, aveti dreptul sa obtineti datele dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, folosit in mod uzual si compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totusi, acest drept nu se aplica acolo unde exercitarea lui ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altora.

Dreptul la obiectie. Aveti dreptul sa obiectati cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situatiei dvs. individuale, dar numai in masura in care temeiul legal pentru procesare e acela ca procesarea este necesara: i) pentru desfasurarea unei actiuni in interesul public sau in exercitiul oricarei autoritati oficiale investite sau; ii) in scopul intereselor legitime urmarite de catre noi sau de catre o entitate terta. Intr-un astfel de caz noi vom inceta procesarea datelor personale, cu exceptia situatiei cand putem demonstra considerente legitime convingatoare pentru procesare care au precedenta in raport cu interesele, drepturile si libertatile dvs., sau atunci cand procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea si apararea revendicarilor legale.

Aveti de asemenea dreptul sa obiectati cu privire la procesarea de catre noi a datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct. Daca ridicati o astfel de obiectie, noi vom inceta procesarea datelor dvs. personale in acest scop.

Dreptul la retragerea consimtamantului. In masura in care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimtamantul dvs., aveti dreptul sa va retrageti in orice moment din acel consimtamant.

In cazul in care va retrageti dintr-un consimtamant acordat, noi vom inceta procesarea datelor dvs. personale, in afara cazurilor si in masura in care continuarea procesarii este permisa sau obligatorie in conformitate cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare sau cu alte legi si reglementari care se aplica in acest context. Retragerea de catre dvs. a consimtamantul acordat nu va afecta sub nici o forma temeiul legal in baza caruia s-a facut procesarea inainte de retragerea consimtamantului.

Daca va abtineti de la furnizarea consimtamintelor necesare sau, daca va retrageti ulterior din aceste consimtaminte, acest lucru poate avea ca o consecinta faptul ca nu veti mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor. Aveti dreptul sa inregistrati oricand o plangere la autoritatea locala de supraveghere a protectiei datelor. Autoritatea de supraveghere a protectiei datelor in Romania este:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul sa ne asiguram ca va protejam datele dvs. personale, sa va informam despre modul in care procesam datele dvs. cu caracter personal si sa ne conformam cu reglementarile de protectie a datelor in vigoare. In cazul in care aveti nemultumiri cu privire la prelucrarea si protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informatiile pe care vi le-am furnizat, va incurajam sa ne sesizati in acest sens pentru ca noi sa putem imbunatati serviciile. Va rugam de asemenea sa ne contactati fara ezitare atunci cand vreti sa va exercitati drepturile dvs..

Va rugam sa ne contactati prin intermediul datelor de contact enumerate la inceputul documentului. De asemenea va rugam sa ne furnizati informatiile relevante pentru procesarea solicitarii dvs., inclusiv numele intreg si adresa e-mail, astfel incat noi sa va putem identifica. Vom da curs solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate.

Va puteti retrage oricand dintr-un consimtamant referitor la primirea newsletterelor etc. si va puteti dezabona de la o lista de e-mail urmand instructiunile din orice e-mail sau comunicare primita de la noi.

Cum sunt stocate datele dumneavoastra?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementarile legale in vigoare şi prin proceduri interne.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

a) LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ. Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie sa fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

d) Prelucrarea datelor trebuie sa fie exacta şi, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;

e) LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cum aveti acces la datele dvs.?

Puteti modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail la office@qualityevent.ro

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, stergere), ne puteti contacta la adresa: office@qualityevent.ro

GCC FILM WORLDWIDE va furniza informatiile in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de GCC FILM WORLDWIDE gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, GCC FILM WORLDWIDE poate: (i) fie sa perceapa o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Va multumim!

Observaţie:

Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de GCC FILM WORLDWIDE conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 


Politică privind fișierele cookies


Ultima actualizare: mai 2021


1. Introducere


Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet gcc.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către XXX în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.


2. Ce sunt cookie-urile?


Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți:
numele cookie-ului; și
conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.


3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:


Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:


  • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către GCC FILM WORLDWIDE S.R.L., în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
  • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, GCC FILM WORLDWIDE S.R.L. poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:


  • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
  • postarea comentariilor pe site.

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?


Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:


  • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
  • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?


Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către GCC FILM WORLDWIDE S.R.L., caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.


6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:


Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;


a. Cookie-uri de performanță


Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.


b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor


Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.


c. Cookie-uri pentru geotargetting


Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.


d. Cookie-uri pentru înregistrare


Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.


e. Cookie-uri pentru publicitate


Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.


7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?


Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.


8. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile


În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.


9. Cum pot fi oprite cookie-urile?


Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: +40-721674860

Înapoi Sus